Pachtův špejchar

vloženo 21.6.2010

Pachtův špejchar je nejvýznamnější památkou v obci.

Pozoruhodná patrová sýpka stojí v čele usedlosti č.p.10 v severozápadní části návsi. Tato mohutná stavba z kamenného zdiva má na průčelí dochovanou omítku s rytým kvádrováním. Ve štítu je dvojí datace: 1862 a 1596. Druhé vročení patrně datuje výstavbu sýpky, která se řadí k nejstarším známým lidovým stavbám nejen na Pelhřimovsku, ale i v celých jihovýchodních Čechách.

Typickým prvkem, který se zde dochoval, jsou ploché pasparty okolo okének. Na omítce je rytá výzdoba sgrafitová, která na venkov pronikla z prostředí renesančních měst a feudálních sídel. Sgrafitová výzdoba se prováděla vždy do jednovrstvé omítky probarvené přidaným pískem nebo sazemi. Na zavadlou, dobře utaženou omítku se provedl hustý vápenný nátěr (pačok), který se pak proškrabával rydlem. (Ing. arch. J. Pešta: Barevnost lidových staveb.)

Zajímavostí je zjištění, že větrací okénka sýpky byla dodatečně prolomena do již hotové fasády. Tato skutečnost vede k domněnce, že původní účel objektu mohl být i jiný než hospodářský. Tuto domněnku by potvrzovalo i odkrytí původního okenního otvoru v pravé boční části objektu, které velmi připomíná středověké střílnové okno.

Pachtův špejchar je od roku 2004 zařazen do seznamu kulturních památek. Financování oprav proběhlo vlastníkem objektu Pavlem Pachtou, Obcí Nová Cerekev a Krajem Vysočina.